Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Hoạt động vận tải

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 3418/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 29/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam V/v phía Lào thông báo gia hạn việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các loại cửa khẩu trên toàn quốc.

01/06/2020 07:44

Công văn số 3418/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 29/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam V/v phía Lào thông báo gia hạn việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các loại cửa khẩu trên toàn quốc. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Công văn số 462/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Hải Dương đi Hà Giang và ngược lại. (29/05/2020 13:38)

Công văn số 461/SGTVT-VTPT&NL ngày 28/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng trên địa bàn huyện Đồng Văn (28/05/2020 13:56)

Công văn số 600/SGTVT-ALVTPT&NL ngày 19/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chỵ xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Đăk Lăk đi Hà Giang và ngược lại (22/05/2020 16:55)

Thông báo số 86/TB-SGTVT ngày 15/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. (22/05/2020 16:47)

Công văn số 617/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tảu khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Bắc Giang và ngược lại (22/05/2020 15:49)

Công văn số 584/SGTVT-VTPT&NL ngày 15/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định: Hà Giang đi Bắc Giang và ngược lại. (15/05/2020 15:59)

Công văn số 530/SGTVT-VTPT&NL ngày 06/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Quế Võ (Bắc Ninh) và ngược lại. (07/05/2020 11:06)

Công văn số 528/SGTVT-VTPT&NL ngày 05/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Thanh Sơn (Phú Thọ) và ngược lại. (06/05/2020 11:18)

Công văn số 502/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hàng khách công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (04/05/2020 07:46)

Công văn số 508/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v kê khai niêm yết giá cước vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. (03/05/2020 14:09)

xem tiếp