Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hoạt động vận tải

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 508/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v kê khai niêm yết giá cước vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

03/05/2020 14:09

 Công văn số 508/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v kê khai niêm yết giá cước vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Công văn số 485/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về tổ chức lại hoạt động Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (24/04/2020 17:31)

Công văn số 487/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Lào Cai và ngược lại. (24/04/2020 10:02)

Thông báo số 67/TB-SGTVT ngày 23/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (24/04/2020 08:20)

Công văn số 478/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định. Công văn số 478/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định. (23/04/2020 07:52)

Công văn số 416/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 10/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v triển khai nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (14/04/2020 16:50)

Công văn số 410/SGTVT-VTPT&NL ngày 08/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v hướng dẫn thủ tục hoàn phí sử dụng đường bộ (09/04/2020 13:55)

Quyết định số 75/QĐ-SGTVT ngày 06/04/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang quý II năm 2020. (07/04/2020 16:49)

Công văn số 384/SGTVT-VTPT&NL ngày 03/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v chấp hành quy định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trong thời gian tạm dừng hoạt động. (04/04/2020 10:56)

Thông báo sô 61/TB-SGTVT ngày 25/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v.v điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (29/03/2020 20:18)

Công văn số 333/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 25/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Bắc Ninh đi Hà Giang và ngược lại (27/03/2020 11:00)

xem tiếp