Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hoạt động vận tải

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 86/TB-SGTVT ngày 15/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

22/05/2020 16:47

Thông báo số 86/TB-SGTVT ngày 15/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Công văn số 617/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tảu khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Bắc Giang và ngược lại (22/05/2020 15:49)

Công văn số 584/SGTVT-VTPT&NL ngày 15/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định: Hà Giang đi Bắc Giang và ngược lại. (15/05/2020 15:59)

Công văn số 530/SGTVT-VTPT&NL ngày 06/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Quế Võ (Bắc Ninh) và ngược lại. (07/05/2020 11:06)

Công văn số 528/SGTVT-VTPT&NL ngày 05/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Thanh Sơn (Phú Thọ) và ngược lại. (06/05/2020 11:18)

Công văn số 502/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hàng khách công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (04/05/2020 07:46)

Công văn số 508/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v kê khai niêm yết giá cước vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. (03/05/2020 14:09)

Công văn số 485/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về tổ chức lại hoạt động Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (24/04/2020 17:31)

Công văn số 487/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Lào Cai và ngược lại. (24/04/2020 10:02)

Thông báo số 67/TB-SGTVT ngày 23/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (24/04/2020 08:20)

Công văn số 478/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định. Công văn số 478/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định. (23/04/2020 07:52)

xem tiếp