Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hoạt động vận tải

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 530/SGTVT-VTPT&NL ngày 06/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Quế Võ (Bắc Ninh) và ngược lại.

07/05/2020 11:06

 Công văn số 530/SGTVT-VTPT&NL ngày 06/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v  thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Quế Võ (Bắc Ninh) và ngược lại. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Công văn số 528/SGTVT-VTPT&NL ngày 05/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Thanh Sơn (Phú Thọ) và ngược lại. (06/05/2020 11:18)

Công văn số 502/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hàng khách công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (04/05/2020 07:46)

Công văn số 508/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v kê khai niêm yết giá cước vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. (03/05/2020 14:09)

Công văn số 485/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về tổ chức lại hoạt động Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (24/04/2020 17:31)

Công văn số 487/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Lào Cai và ngược lại. (24/04/2020 10:02)

Thông báo số 67/TB-SGTVT ngày 23/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (24/04/2020 08:20)

Công văn số 478/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định. Công văn số 478/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định. (23/04/2020 07:52)

Công văn số 416/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 10/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v triển khai nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (14/04/2020 16:50)

Công văn số 410/SGTVT-VTPT&NL ngày 08/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v hướng dẫn thủ tục hoàn phí sử dụng đường bộ (09/04/2020 13:55)

Quyết định số 75/QĐ-SGTVT ngày 06/04/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang quý II năm 2020. (07/04/2020 16:49)

xem tiếp