Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Trung tâm đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông

21/04/2021 20:40

 Địa chỉ: 380 Đường Nguyễn Trãi phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang

Email: 

a, Nhiệm vụ:

Tuyển sinh đào tạo người điều khiển các phương tiện giao thông sau: Xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, đò ngang, phà, xe ô tô hạng nhẹ trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

Lập kế hoạch đào tạo, sát hạch cho các khóa thi hàng tháng, quý, năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuyển sinh đào tạo lý thuyết, Luật Giao thông đường bộ, đường sông và kỹ năng thực hành lái xe mô tô, ô tô hạng nhẹ, lái đò, phà theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

Chuẩn bị phòng thi, sân, bến sát hạch đủ tiêu chuẩn; tổ chức các cuộc thi sát hạch tại Trung tâm và các điểm thi khác của mỗi khóa thi cho Ban sát hạch cấp giấy phép lái xe, lái đò, phà của Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

b, Họ và tên Giám đốc, điện thoại, email:

- Quyền Giám đốc: Nguyễn Sĩ Quốc

Điện thoại: 0219.3862558 - DĐ: 0914.567289    

Email: nsquoc.sgtvt@hagiang.gov.vn

Sở GTVT