Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Thanh tra sở

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra sở thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Giang

30/09/2021 16:58

Lãnh đạo Thanh tra Sở.

 - Đ/c Vương Xuân Phúc, Chánh Thanh tra sở.

   Email: vxphuc.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoại: 0914.323.168

 

 - Đ/c Nguyễn Đức Thành, Phó Chánh Thanh tra sở.

   Email: ndthanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoai: 0913.007.389

 

 - Đ/c Đàm Quốc Tuấn, Phó Chánh Thanh tra sở.

   Email: dqtuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoai: 0915.395.957

 

           

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác kiểm tra, thanh tra hành chínhthanh tra chuyên ngành; an toàn giao thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          2.1. Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 Luật thanh traĐiều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

2.2. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.3. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải.

2.4. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm cả đường bộ trong đô thị), đường thủy nội địa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền quản lý.

b) Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

c) Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải.

d) Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp.

đ) Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo phân cấp.

e) Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải.

g) Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý.

2.5. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2.6. Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ thành lập.

2.7. Thường trực công tác an toàn giao thông, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông của sở.

2.8. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đường bộ, đường thủy nội địa xẩy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

          2.9. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

          2.10. Chủ trì phối hợp với phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp số liệu vi phạm hành lang an toàn đường bộ, thông báo gửi UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác cưỡng chế giải tỏa hành lang đường bộ.

          2.11. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

2.12. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

SGTVT