Thứ bảy, Ngày 31 Tháng 5 Năm 2020

Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

27/10/2016 21:40

Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

 

 - Đ/c Nguyễn Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý VTPT&NL

   Email: ntthuy.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện Thoại: 0988.905.257

 - Đ/c Nguyễn Ngọc Thắng, Phó phòng  Quản lý VTPT&NL

   Email: nnthang.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện Thoại: 0983.801.338

 1.1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: vận tải, phương tiện và người lái; đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo phân cấp; đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

 1.2. Nhiệm vụ:

- Rà soát, cập nhật thực hiện việc cải cách hành chính, kiểm soát TTHC của phòng và phối hợp với văn phòng thực hiện các TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

            - Dự thảo các văn bản, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch, của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở về lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

           - Tổ chức thực hiện việc kiểm tra cấp đăng ký phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa theo phân cấp; đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân.

           - Tổ chức việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; tham mưu đề nghị thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi và quản lý việc đào tạo, sát hạch lái xe đối với các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

             - Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, phòng ban liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực vận tải; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về vận tải đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn; Xây dựng và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy hoạch về vận tải, quy hoạch xây dựng bến xe, điểm dừng, đỗ xe khách được phê duyệt.

             - Thẩm định cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo thẩm quyền.

           - Tổ chức và quản lý vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của pháp luật; cấp phép vận tải đường bộ quốc tế.

             - Tổ chức cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Tỉnh.

            - Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do Tỉnh quản lý.

            - Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành xây dựng giá cước vận tải trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

           - Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc nhiệm vụ của phòng theo quy định.

 - Tổ chức thu lệ phí, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, cấp đổi giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

 

            1.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công .