Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

30/09/2021 16:40

Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

 

 - Đ/c Nguyễn Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý VTPT&NL

   Email: ntthuy.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện Thoại: 0988.905.257

 

 - Đ/c Nguyễn Ngọc Thắng, Phó phòng  Quản lý VTPT&NL

   Email: nnthang.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện Thoại: 0983.801.338

  

1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: vận tải, phương tiện và người lái; đăng ký phương tiện thủy nội địa theo phân cấp; đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định; cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Về công tác quản lý vận tải

a) Tổ chức thực hiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải; cấp phù hiệu cho các loại phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá đường bộ trên địa bàn tỉnh và cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế.

b) Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vận tải.

c) Chủ trì xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và công bố danh mục mạng lưới tuyến, biểu đồ chạy xe trên các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh và các chính sách hỗ trợ của nhà nước về khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

d) Tổ chức thực hiện việc đấu thầu hoặc đặt hàng khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt theo quy định của pháp luật về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; ký hợp đồng khai thác tuyến với doanh nghiệp, hợp tác xã trúng thầu hoặc được đặt hàng.

đ) Thực hiện công tác quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá đường bộ, đường thủy nội địa và xe 04 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh.

e) Thực hiện giám sát, kiểm tra công tác tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải cho nhân viên phục vụ trên xe và công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người lái xe do các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn tổ chức theo quy định.

g) Thực hiện theo dõi, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và hình ảnh từ camera trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc của các đơn vị kinh doanh vận tải tại địa bàn để kịp thời tham mưu chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn.

h) Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật để công bố bến xe, điểm đổ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn tỉnh. Theo dõi hoạt động quản lý điều hành của các bến xe sau khi được công bố đưa vào khai thác.

2.2. Về công tác đăng ký quản lý phương tiện:

a) Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện thuỷ nội địa theo phân cấp quản lý.

b) Kiểm tra và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký quản lý xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện công tác đăng ký quản lý phương tiện thuỷ nội địa, xe máy chuyên dùng.

2.3. Về công tác quản lý người điều khiển phương tiện

a) Tổ chức thực hiện xác nhận phương án đào tạo, cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe; cấp mới, cấp lại giấy Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định của Bộ GTVT.

b) Tổ chức thực hiện cấp giấy phép xe tập lái và giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

c) Thực hiện quản lý công tác đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; tham mưu đề nghị thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép đào tạo lái xe và giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động đối với các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

d) Tổ chức xét duyệt hồ sơ và tổ chức sát hạch, cấp mới giấy phép lái xe; cấp, đổi giấy phép lái xe.

đ) Kiểm tra, giám sát hoạt động của các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe theo quy định.

e) Thực hiện lưu trữ, theo dõi, đối chiếu phôi giấy phép lái xe; phôi giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa; phôi, biển số xe máy chuyên dùng.

2.4. Thực nhiện một số nhiệm vụ có liên quan đến quản lý vận tải, phương tiện và người lái

a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá cước vận tải và giá dịch vụ phương tiện ra, vào bến.

b) Phối hợp tham mưu thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc để điều động phương tiện và xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.     

Sở GTVT