Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang

20/04/2021 20:43

 Địa chỉ: Tổ 18 - Phường Nguyễn Trãi -TP Hà Giang

a, Nhiệm vụ:

Chuyên doanh kiểm tra kỹ thuật cơ giới đường bộ trong phạm vi tỉnh Hà Giang.

Kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ.

Cấp giấy phép lưu hành cho các phương tiện cơ giới đường bộ (trừ phương tiện cơ giới đường bộ của ngành công an và quốc phòng).

Thực hiện các nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định.

Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính theo quy định.

b, Họ và tên Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm, điện thoại, email:

- Giám đốc: Đàm Quốc Tuấn

Điện thoại: 02193.867014 -  DĐ: 0915.395957        

Email: dqtuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

Sở GTVT