Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Quy hoạch phát triển ngành

Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

20/03/2016 15:57

 Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (Nội dung Báo cáo tóm tắt xem tại đây)

Văn phòng Sở GTVT