Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hoạt động vận tải

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 600/SGTVT-ALVTPT&NL ngày 19/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chỵ xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Đăk Lăk đi Hà Giang và ngược lại

22/05/2020 16:55

 Công văn số 600/SGTVT-ALVTPT&NL ngày 19/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chỵ xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Đăk Lăk đi Hà Giang và ngược lại. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Thông báo số 86/TB-SGTVT ngày 15/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. (22/05/2020 16:47)

Công văn số 617/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tảu khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Bắc Giang và ngược lại (22/05/2020 15:49)

Công văn số 584/SGTVT-VTPT&NL ngày 15/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định: Hà Giang đi Bắc Giang và ngược lại. (15/05/2020 15:59)

Công văn số 530/SGTVT-VTPT&NL ngày 06/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Quế Võ (Bắc Ninh) và ngược lại. (07/05/2020 11:06)

Công văn số 528/SGTVT-VTPT&NL ngày 05/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Thanh Sơn (Phú Thọ) và ngược lại. (06/05/2020 11:18)

Công văn số 502/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hàng khách công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (04/05/2020 07:46)

Công văn số 508/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v kê khai niêm yết giá cước vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. (03/05/2020 14:09)

Công văn số 485/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về tổ chức lại hoạt động Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (24/04/2020 17:31)

Công văn số 487/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Lào Cai và ngược lại. (24/04/2020 10:02)

Thông báo số 67/TB-SGTVT ngày 23/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (24/04/2020 08:20)

xem tiếp