Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hoạt động vận tải

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 487/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Lào Cai và ngược lại.

24/04/2020 10:02

Công văn số 487/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Giang đi Lào Cai và ngược lại. (Nội dung Công văn xem tại đây)

 

Sở GTVT

Tin khác

Thông báo số 67/TB-SGTVT ngày 23/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (24/04/2020 08:20)

Công văn số 478/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định. Công văn số 478/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định. (23/04/2020 07:52)

Công văn số 416/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 10/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v triển khai nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (14/04/2020 16:50)

Công văn số 410/SGTVT-VTPT&NL ngày 08/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v hướng dẫn thủ tục hoàn phí sử dụng đường bộ (09/04/2020 13:55)

Quyết định số 75/QĐ-SGTVT ngày 06/04/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang quý II năm 2020. (07/04/2020 16:49)

Công văn số 384/SGTVT-VTPT&NL ngày 03/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v chấp hành quy định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trong thời gian tạm dừng hoạt động. (04/04/2020 10:56)

Thông báo sô 61/TB-SGTVT ngày 25/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v.v điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (29/03/2020 20:18)

Công văn số 333/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 25/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Bắc Ninh đi Hà Giang và ngược lại (27/03/2020 11:00)

Thông báo số 54/TB-SGTVT ngày 19/03/2020 V/v điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô. (20/03/2020 15:36)

Công văn số 251/SGTVT-VTPT&NL ngày 13/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (lần 2). (14/03/2020 15:34)

xem tiếp