Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hoạt động vận tải

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 416/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 10/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v triển khai nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

14/04/2020 16:50

Công văn số 416/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 10/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v triển khai nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Công văn số 410/SGTVT-VTPT&NL ngày 08/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v hướng dẫn thủ tục hoàn phí sử dụng đường bộ (09/04/2020 13:55)

Quyết định số 75/QĐ-SGTVT ngày 06/04/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang quý II năm 2020. (07/04/2020 16:49)

Công văn số 384/SGTVT-VTPT&NL ngày 03/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v chấp hành quy định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trong thời gian tạm dừng hoạt động. (04/04/2020 10:56)

Thông báo sô 61/TB-SGTVT ngày 25/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v.v điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (29/03/2020 20:18)

Công văn số 333/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 25/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Bắc Ninh đi Hà Giang và ngược lại (27/03/2020 11:00)

Thông báo số 54/TB-SGTVT ngày 19/03/2020 V/v điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô. (20/03/2020 15:36)

Công văn số 251/SGTVT-VTPT&NL ngày 13/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (lần 2). (14/03/2020 15:34)

Công văn số 250/SGTVT-VTPT&NL ngày 13/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v lập danh sách hành khách trong vận tải hành khách TCĐ để phòng chống bệnh Covid-19 trên địa bàn. (13/03/2020 15:04)

Công văn số 227/SGTVT-VTPT&NL ngày 09/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v từ chối hồ sơ cấp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (11/03/2020 13:36)

Thông báo số 40/TB-SGTVT ngày 04/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị vận tải ngừng khai thác trên tuyến vận tải khách cố định: Đồng Văn đi chiêm Hóa và ngược lại (06/03/2020 13:54)

xem tiếp