Thứ ba, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022

Hoạt động đào tạo - sát hạch

Gửi Email In trang Lưu
Kế hoạch số 92/KH-SGTVT ngày 30/11/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về việc Kế hoạch sát hạch GPLX cơ giới đường bộ tháng 12 năm 2021.

01/12/2021 15:23

 Kế hoạch số 92/KH-SGTVT ngày 30/11/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về việc Kế hoạch sát hạch GPLX cơ giới đường bộ tháng 12 năm 2021. (Nội dung Kế hoạch xem tại đây).

Sở GTVT

Tin khác

Thông báo số 239/TB-SGTVT ngày 01/11/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch từ 01/11/2021 (02/11/2021 23:36)

Kế hoạch số 81/KH-SGTVT ngày 23/9/2021 của Sở GTVT Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 10 năm 2021. (24/09/2021 17:10)

Kế hoạch số 75/KH-SGTVT ngày 23/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Kế hoạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 9 năm 2021. (24/08/2021 08:16)

Kế hoạch số 70/KH-SGTVT ngày 06/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 8 năm 2021 (07/08/2021 15:16)

Thông báo số 165/TB-SGTVT ngày 28/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v điều chỉnh Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2021. (30/06/2021 15:03)

Kế hoạch số 59/KH-SGTVT ngày 25/6/2021 của Sở GTVT Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2021 (25/06/2021 16:30)

Kế hoạch số 50/KH-SGTVT ngày 25/05/2021 của Sở giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 6 năm 2021. (25/05/2021 10:48)

Kế hoạch số 39/KH-SGTVT ngày 23/04/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v.v Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 5 năm 2021 (23/04/2021 14:36)

Kế hoạch số 28/KH-SGTVT ngày 23/03/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kế hoạch sát hạch tháng 4 năm 2021. (24/03/2021 07:49)

Kế hoạch số 19/KH-SGTVT ngày 22/02/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 03 năm 2021. (23/02/2021 10:04)

xem tiếp