Thứ ba, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022

Hoạt động vận tải

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 1389/SGTVT-VTPT&NL ngày 01/11/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trong địa bàn thành phố Hà Giang.

02/11/2021 18:20

Công văn số 1389/SGTVT-VTPT&NL ngày 01/11/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trong địa bàn thành phố Hà Giang. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Thông báo số 218/TB-SGTVT ngày 04/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thi công mở nền đường đoạn Km44+500 ÷ Km46+600 QL.4C (đoạn đầu huyện Quản Bạ), tỉnh Hà Giang. (05/10/2021 00:48)

Công văn số 1177/SGTVT-VTPT&NL ngày 27/9/2021 cảu Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về việc Phối hợp quản lý hoạt động vận tải khách đối với các xe kinh doanh VTHK theo hợp đồng (28/09/2021 16:48)

Thông báo số 215/TB-SGTVT ngày 27/9/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về việc công bố danh sách đơn vị vận tải và phương tiện Sở quản lý tháng 9 (28/09/2021 16:17)

Công văn số 1121/SGTVT-VTPT&NL ngày 15/9/2021 của Sở GTVT Hà Giang v/v tiếp tục triển khai lắp đặt camera giám sát trên phương tiện KDVT (lần 2). (16/09/2021 16:18)

Thông báo số 205/TB-SGTVT ngày 01/9/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Công bố danh sách đơn vị vận tải và phương tiện các loại phù hiệu và đơn vị KDVT do Sở GTVT quản lý tháng 8.2021. (01/09/2021 15:31)

Công văn số 1018/SGTVT-VTPT&NL ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v hướng dẫn đơn vị kê khai thông tin giấy nhận diện tự động cho phương tiện VT hàng hóa. (28/08/2021 08:07)

Thông báo Danh sách địa chỉ và thông tin liên lạc của Sở GTVT các tỉnh, thành phố để các đơn vị vận tải hàng hóa biết và chủ động liên hệ đăng ký( Tính đến ngày 15/08/2021) (16/08/2021 15:52)

Quyết định số 243/QĐ-SGTVT ngày 02/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến VTHKCĐ bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh HG Quý III năm 2021 (03/08/2021 08:57)

Công văn số 736/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v Rà soát, hoàn thiện các điều kiện về người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP. (01/07/2021 14:53)

Công văn số 735/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v thực hiện quy trình đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định áp dụng từ ngày 01/07/2021 (01/07/2021 14:26)

xem tiếp