Thứ ba, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022

Hoạt động đào tạo - sát hạch

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 239/TB-SGTVT ngày 01/11/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch từ 01/11/2021

02/11/2021 23:36

Thông báo số 239/TB-SGTVT ngày 01/11/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch từ 01/11/2021. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Kế hoạch số 81/KH-SGTVT ngày 23/9/2021 của Sở GTVT Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 10 năm 2021. (24/09/2021 17:10)

Kế hoạch số 75/KH-SGTVT ngày 23/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Kế hoạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 9 năm 2021. (24/08/2021 08:16)

Kế hoạch số 70/KH-SGTVT ngày 06/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 8 năm 2021 (07/08/2021 15:16)

Thông báo số 165/TB-SGTVT ngày 28/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v điều chỉnh Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2021. (30/06/2021 15:03)

Kế hoạch số 59/KH-SGTVT ngày 25/6/2021 của Sở GTVT Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2021 (25/06/2021 16:30)

Kế hoạch số 50/KH-SGTVT ngày 25/05/2021 của Sở giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 6 năm 2021. (25/05/2021 10:48)

Kế hoạch số 39/KH-SGTVT ngày 23/04/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v.v Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 5 năm 2021 (23/04/2021 14:36)

Kế hoạch số 28/KH-SGTVT ngày 23/03/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kế hoạch sát hạch tháng 4 năm 2021. (24/03/2021 07:49)

Kế hoạch số 19/KH-SGTVT ngày 22/02/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 03 năm 2021. (23/02/2021 10:04)

Thông báo số 13/TB-SGTVT ngày 15/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v điều chỉnh Kế hoạch sát hạch tháng 01 năm 2021. (15/01/2021 07:57)

xem tiếp