Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Các văn bản triển khai phòng, chống dịch Covid-19

Gửi Email In trang Lưu
Báo cáo nhanh số 163A/BC-SGTVT ngày 01/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang.

04/05/2020 15:27

  Báo cáo nhanh số 163A/BC-SGTVT ngày 01/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (Nội dung Báo cáo xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Báo cáo nhanh số 166/BC-SGTVT ngày 03/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (04/05/2020 14:47)

Công văn số 503/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v triển khai văn bản hướng dẫn bổ sung các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. (04/05/2020 08:24)

Báo cáo nhanh số 160/BC-SGTVT ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (04/05/2020 07:40)

Báo cáo nhanh số 157/BC-SGTVT ngày 28/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (28/04/2020 14:46)

Báo cáo nhanh số 155/BC-SGTVT ngày 27/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (27/04/2020 10:59)

Báo cáo nhanh số 154/BC-SGTVT ngày 26/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (27/04/2020 10:54)

Báo cáo nhanh số 153/BC-SGTVT ngày 25/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (27/04/2020 10:47)

Báo cáo nhanh số 151/BC-SGTVT ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (24/04/2020 14:35)

Báo cáo nhanh số 143/BC-SGTVT ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (22/04/2020 08:40)

Báo cáo nhanh số 141/BC-SGTVT ngày 21/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (21/04/2020 08:32)

xem tiếp