Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Các văn bản triển khai phòng, chống dịch Covid-19

Gửi Email In trang Lưu
Báo cáo nhanh số 153/BC-SGTVT ngày 25/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang.

27/04/2020 10:47

 Báo cáo nhanh số 153/BC-SGTVT ngày 25/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (Nội dung Báo cáo xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Báo cáo nhanh số 151/BC-SGTVT ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (24/04/2020 14:35)

Báo cáo nhanh số 143/BC-SGTVT ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (22/04/2020 08:40)

Báo cáo nhanh số 141/BC-SGTVT ngày 21/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (21/04/2020 08:32)

Báo cáo nhanh số 133/BC-SGTVT ngày 13/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (19/04/2020 09:09)

Công văn số 462/SGTVT-VTPT&NL ngày 18/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v chuyển công dân sau thời gian cách ly từ Hà Giang trở về các địa phương. (18/04/2020 16:24)

Báo cáo nhanh số 132/BC-SGTVT ngày 18/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (18/04/2020 08:48)

Công văn số 451/SGTVT-VTPT&NL ngày 17/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v chuyển công dân sau thời gian cách ly từ Hà Giang trở về các địa phương. (17/04/2020 14:48)

Công văn số 452/SGTVT-VTPT&NL ngày 17/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v chuyển công dân sau thời gian cách ly từ Hà Giang trở về các địa phương. (17/04/2020 14:39)

Báo cáo nhanh số 131/BC-SGTVT ngày 17/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (17/04/2020 13:35)

Công văn số 445/SGTVT-VP ngày 16/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ (16/04/2020 17:16)

xem tiếp