Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Các văn bản triển khai phòng, chống dịch Covid-19

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 503/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v triển khai văn bản hướng dẫn bổ sung các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

04/05/2020 08:24

Công văn số 503/SGTVT-VTPT&NL ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v triển khai văn bản hướng dẫn bổ sung các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Báo cáo nhanh số 160/BC-SGTVT ngày 29/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (04/05/2020 07:40)

Báo cáo nhanh số 157/BC-SGTVT ngày 28/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (28/04/2020 14:46)

Báo cáo nhanh số 155/BC-SGTVT ngày 27/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (27/04/2020 10:59)

Báo cáo nhanh số 154/BC-SGTVT ngày 26/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (27/04/2020 10:54)

Báo cáo nhanh số 153/BC-SGTVT ngày 25/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (27/04/2020 10:47)

Báo cáo nhanh số 151/BC-SGTVT ngày 24/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (24/04/2020 14:35)

Báo cáo nhanh số 143/BC-SGTVT ngày 22/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (22/04/2020 08:40)

Báo cáo nhanh số 141/BC-SGTVT ngày 21/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (21/04/2020 08:32)

Báo cáo nhanh số 133/BC-SGTVT ngày 13/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Sở Giao thông vận tải Hà Giang. (19/04/2020 09:09)

Công văn số 462/SGTVT-VTPT&NL ngày 18/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v chuyển công dân sau thời gian cách ly từ Hà Giang trở về các địa phương. (18/04/2020 16:24)

xem tiếp