Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 85/TB-SGTVT ngày 14/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

15/05/2020 11:06

 Thông báo số 85/TB-SGTVT ngày 14/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Thông báo số 73/TB-SGTVT ngày 11/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công. (11/05/2020 13:41)

Thông báo số 70/TB-SGTVT ngày 04/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. (04/05/2020 15:19)

Thông báo số 45/TB-SGTVT ngày 12/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công : Hà Giang đi Bắc Giang và ngược lại. (13/03/2020 14:50)

Thông báo số 44/TB-SGTVT ngày 12/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công : Hà Giang đi Sa Pa (Lào Cai) và ngược lại. (13/03/2020 14:44)

Thông báo số 42/TB-SGTVT ngày 09/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Hà Giang đi Bắc Giang và ngược lại. (11/03/2020 11:10)

Thông báo số 41/TB-SGTVT ngày 06/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh: Hà Giang đi Sa Pa (Lào Cai) và ngược lại. (10/03/2020 14:07)

Thông báo số 33/TB-SGTVT ngày 25/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công: Hà Giang đi Quế Võ và ngược lại. (25/02/2020 16:42)

Thông báo số 29/TB-SGTVT ngày 19/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải HKLT: Hà Giang đi Bắc Ninh và ngược lại (21/02/2020 10:37)

Thông báo số 14/TB-SGTVT ngày 13/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định thành công thành công. (15/01/2020 19:33)

Thông báo số 06/TB-SGTVT ngày 06/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. (08/01/2020 08:21)

xem tiếp