Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 41/TB-SGTVT ngày 06/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh: Hà Giang đi Sa Pa (Lào Cai) và ngược lại.

10/03/2020 14:07

Thông báo số 41/TB-SGTVT ngày 06/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh: Hà Giang đi Sa Pa (Lào Cai) và ngược lại. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

 

Sở GTVT

Tin khác

Thông báo số 33/TB-SGTVT ngày 25/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công: Hà Giang đi Quế Võ và ngược lại. (25/02/2020 16:42)

Thông báo số 29/TB-SGTVT ngày 19/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải HKLT: Hà Giang đi Bắc Ninh và ngược lại (21/02/2020 10:37)

Thông báo số 14/TB-SGTVT ngày 13/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định thành công thành công. (15/01/2020 19:33)

Thông báo số 06/TB-SGTVT ngày 06/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. (08/01/2020 08:21)

Thông báo số 247/TB-SGTVT -SGTVT ngày 20/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh (21/11/2019 16:32)

Thông báo số 225/TB-SGTVT ngày 29/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (30/10/2019 13:50)

Thông báo số 218/TB-SGTVT ngày 18/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (22/10/2019 08:03)

Thông báo số 217/TB-SGTVT ngày 18/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (21/10/2019 07:51)

Thông báo số 212/TB-SGTVT ngày 11/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang Vv điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô: Hà Giang đi Hà Nội và ngược lại. (15/10/2019 07:43)

Thông báo số 207/TB-SGTVT ngày 08/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (11/10/2019 15:32)

xem tiếp