Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hoạt động thanh tra- kiểm tra

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định số 422/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định vè tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

16/11/2019 16:57

Quyết định số 422/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định vè tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (Nội dung Quyết định xem tại đây)

 

SGTVT

Tin khác

Thông báo số 229/TB-SGTVT ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v không cấp phù hiệu cho xe vi phạm trong thời hạn 06 tháng. (08/11/2019 15:10)

Quyết định số 390/QĐ-SGTVT ngày 10/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (11/10/2019 08:04)

Quyết định số 384/QĐ-SGTVT ngày 04/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (06/10/2019 07:55)

Công văn số 753/SGTVT-VTPT&NL ngày 08/07/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phối hợp xử lý các phương tiện vi phạm trong việc chấp hành biểu đồ chạy xe tháng 5/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang. (09/07/2019 14:46)

Thông báo số 43/TB-SGTVT ngày 20/03/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công khai hòm thư công vụ Sở Giao thông vận tải. (22/03/2019 10:29)

Công văn số 1376/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 14/12/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phối hợp xử lý phương tiện vi phạm hoạt động dưới 70% số chuyến đã được phê duyệt (14/12/2018 11:35)

Công văn số 1273/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/11/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phối hợp xử lý phương tiện vi phạm hoạt động dưới 70% số chuyến đã được phê duyệt. (23/11/2018 11:25)

Công văn số 1064KLTTr/SGTVT ngày 02/10/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, bảo trì công trình đường bộ và đảm bảo giao thông tuyến Đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (02/10/2018 09:00)

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hành khách (13/09/2018 11:14)

Quyết định số 347/QĐ-SGTVT ngày 12/9/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô. (13/09/2018 09:39)

xem tiếp