Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hoạt động thanh tra- kiểm tra

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 43/TB-SGTVT ngày 20/03/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công khai hòm thư công vụ Sở Giao thông vận tải.

22/03/2019 10:29

 Thông báo số 43/TB-SGTVT ngày 20/03/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công khai hòm thư công vụ Sở Giao thông vận tải. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

SGTVT

Tin khác

Công văn số 1376/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 14/12/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phối hợp xử lý phương tiện vi phạm hoạt động dưới 70% số chuyến đã được phê duyệt (14/12/2018 11:35)

Công văn số 1273/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/11/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phối hợp xử lý phương tiện vi phạm hoạt động dưới 70% số chuyến đã được phê duyệt. (23/11/2018 11:25)

Công văn số 1064KLTTr/SGTVT ngày 02/10/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, bảo trì công trình đường bộ và đảm bảo giao thông tuyến Đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (02/10/2018 09:00)

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hành khách (13/09/2018 11:14)

Quyết định số 347/QĐ-SGTVT ngày 12/9/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô. (13/09/2018 09:39)

Công văn số 994/SGTVT-VTPT&NL ngày 13/9/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phối hợp xử lý các phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức quản lý hoạt động KDVT khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định (13/09/2018 09:29)

Kế hoạch số 69/KHPH-SGTVT-CAT-CTT-UBNDTP ngày 07/9/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về KDVTHK bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Giang (09/09/2018 07:46)

Quyết định số 293/QĐ-SGTVT ngày 01/08/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (01/08/2018 16:29)

Báo cáo số 265/BC-SGTVT ngày 12/7/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra (12/07/2018 14:39)

Công văn số 724/SGTVT-VTPT&NL ngày 11/7/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định (12/07/2018 14:30)

xem tiếp