Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

An toàn giao thông

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 27/TB-BATGT ngày 30/6/2021 của Ban ATGT tỉnh Hà Giang v/v công khai đường dây nóng tiếp nhận, sử lý thông tin phản ánh về TT ATGT, Tai nạn giao thông.

02/07/2021 09:19

Thông báo số 27/TB-BATGT ngày 30/6/2021 của Ban ATGT tỉnh Hà Giang v/v công khai đường dây nóng tiếp nhận, sử lý thông tin phản ánh về TT ATGT, Tai nạn giao thông. (Nội dung Thông báo xe tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Công văn số 03/BATGT-VP ngày 18/01/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang v.v hưởng ứng tham gia giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021 (22/01/2021 16:35)

Tổng kết thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020 (11/12/2020 11:14)

Đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ (05/08/2020 10:29)

Công văn số 259/SGTVT-QLKCHT ngày 16/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thực hiện một số quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/03/2020 16:08)

Công văn số 292/SGTVT-QLKCHTG ngày 20/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v cập nhật tải trọng khổ giới hạn của đường bộ để công bố bổ sung. (25/03/2020 15:49)

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2019 (30/12/2019 10:43)

Quyết định số 457/QĐ-SGTVT ngày 06/12/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận tải khách Tết Dường lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 (10/12/2019 15:18)

Kế hoạch số 115/KH-SGTVT ngày 29/11/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (03/12/2019 15:07)

Công văn số 1061/SGTVT-VTPT&NL ngày 26/9/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo TT ATGT và giảm thiểu TNGT trong hoạt động KDVT bằng xe ô tô (30/09/2019 10:06)

Công văn số 916/SGTVT-VTPT&NL ngày 16/08/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v triển khai tăng cường đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp Quốc khánh 02/9/2019. (20/08/2019 13:53)

xem tiếp