Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi

31/07/2019 13:34

 Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi (Nội dung logo xem tại đây)

SGTVT

Tin khác

Thông báo về việc tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) tỉnh Hà Giang năm 2019 (14/06/2019 10:17)

Công văn V/v thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng (22/05/2019 08:26)

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân (21/05/2019 08:18)

Thông báo số 229/TB-SGTVT ngày 26/10/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (29/10/2018 15:32)

Đăng ký biểu trưng (LOGO) của xe taxi, màu sơn của xe taxi. (24/08/2018 19:54)

Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (12/03/2018 16:13)

Thông báo lịch kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng giao thông đường bộ (09/01/2018 10:18)

Kế hoạch Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 (05/01/2018 11:00)

Thông báo V/v công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Hà Giang (03/03/2017 08:58)

Thông báo V/v công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Hà Giang (01/03/2017 11:21)

xem tiếp