Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Chức năng nhiệm vụ

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định phân công cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin

11/06/2016 15:24

Quyết định số 317/QĐ-SGTVT ngày 9 tháng 6 năm 2016 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc phân công cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin. (Nội Dung Quyết định xem tại đây)

Sở GTVT