Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hệ thống QLCL ISO

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2015

04/10/2017 13:54

 Quyết định số 399/QĐ-SGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh hà Giang về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2015. (Nội dung Quyết định và danh mục tài liệu nội bộ thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO xem tại đây)

Văn phòng Sở GTVT

Tin khác

Tin liên hệ (01/02/2015 16:48)

xem tiếp