Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Gửi Email In trang Lưu
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương, Thành phố Hà Giang

02/02/2015 00:57

Chiều ngày 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương, Thành phố Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông kiểm tra tại Cầu Mè

 Chiều ngày 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương, Thành phố Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông kiểm tra tại Cầu Mè

Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông kiểm tra tại Cầu Mè

Dự án Đầu tư xây dựng đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương, Thành phố Hà Giang được UBND tỉnh phê duyệt tháng 10/2007 và được khởi công xây dựng từ tháng 01/2010 với tổng mức đầu tư được duyệt là 319 tỷ đồng, ước tính điều chỉnh do trượt giá hiện nay là 500 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư do Ngân sách Nhà nước; công trình có chiều dài 4 km do 2 đơn vị thi công là Công ty TNHH Bảo Sơn và Công ty TNHH Sơn Hải. Sau thời gian nỗ lực thi công của các nhà thầu đến nay khối lượng công trình đã hoàn thành 3,6 km nền đường; 1,8 km cống thoát nước dọc, 15/24 chiếc cống thoát nước ngang. Riêng cây cầu Lâm Đồng đã thi công xong toàn bộ hạng mục cọc khoan nhồi; bệ mố và 1 bên thân mố cầu phía Cầu Mè. Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu đến nay là 75 tỷ đồng; tổng giá trị khối lượng thực tế đã hoàn thành bao gồm cả phần khối lượng chưa đủ thủ tục nghiệm thu thanh toán là 85 tỷ đồng vượt kế hoạch vốn khoảng 10 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đã bố trí trên 74 tỷ đồng, kinh phí đã giải ngân trên 63 tỷ đồng và đã nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành, làm thủ tục giải ngân hết kế hoạch vốn năm là 11 tỷ đồng dự kiến xong trong tháng 6/2014.
 

Nguồn tin: hagiangtv.vn