Thứ ba, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022

Nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Thông báo số 152/TB-SGTVT ngày 14/06/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc Thông báo thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

15/06/2021 00:11

Thông báo số 152/TB-SGTVT ngày 14/06/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc Thông báo thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

SGTVT