Sở Giao thông - vận tải Hà Giang Triển khai lộ trình cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu "xe tải"

08/03/2018 08:08

 Ngày 5.3.2018, Sở Giao thông - Vận tải Hà Giang có Văn bản số 171 về việc tiếp tục triển khai lộ trình cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu “xe tải”. Văn bản đề nghị. Các đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế dưới 3,5 tấn, khẩn trương tiến hành thực hiện các thủ tục, chuẩn bị thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  và phù hiệu “xe tải” theo quy định. Nội dung của Văn bản cũng hướng dẫn thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ để cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu “xe tải” được công khai tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và trên trang Thông tin Điện tử của Sở http://sgtvt.hagiang.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý Vận tải- phương tiện và người lái, thông qua số điện thoại 02193 867 411 hoặc 0982 318 676 thuộc Sở Giao thông – Vận tải Hà Giang để giải quyết. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Giang tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô…

Tin: Hải Quỳnh