Công văn số 292/SGTVT-QLKCHTG ngày 20/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v cập nhật tải trọng khổ giới hạn của đường bộ để công bố bổ sung.

25/03/2020 15:49

Công văn số 292/SGTVT-QLKCHTG ngày 20/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v cập nhật tải trọng khổ giới hạn của đường bộ để công bố bổ sung. (Nội dung Công văn xem tại đây)

 

Sở GTVT