Thứ ba, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 174/TB-SGTVT ngày 25/10/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v xử lý vị trí nguy hiểm, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông km20+300-km21+300, QL 4C, tỉnh Hà Giang

26/10/2021 00:26

Thông báo số 174/TB-SGTVT ngày 25/10/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v xử lý vị trí nguy hiểm, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông km20+300-km21+300, QL 4C, tỉnh Hà Giang. Có file video kèm theo link.

Link: https://drive.google.com/file/d/18KIHtVuUZT2HpOoiPJPUnoQ9chZosZ7h/view?usp=sharing

Sở GTVT

Tin khác

Công văn số 1135/SGTVT-VTPT&NL ngày 17/9/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang (17/09/2021 15:44)

Công văn số 1020/SGTVT-KHTC ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Báo cáo giải trình về Kế hoạch Bảo trì đường bộ năm 2022”. (27/08/2021 15:43)

Thông báo số 199/TB-SGTVT ngày 23/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ của Sở GTVT tỉnh Hà Giang. (24/08/2021 08:30)

Công văn số 923/SGTVT-VTPT&NL ngày 10 tháng 8 năm 2021 V/v Tuyên truyền người dân học, thi lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. (11/08/2021 15:00)

Thông báo số 189/TB-SGTVT ngày 30/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (30/07/2021 10:38)

Thông báo số 174/TB-SGTVT ngày 14/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v.v Thông báo lịch làm việc của đồng chí Giám đốc Sở tại trung tâm hành chính công tỉnh (15/07/2021 11:19)

Thông báo số 169/TB-SGTVT ngày 05/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang Về việc phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Nậm Dịch Km44+150 đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177), tỉnh Hà Giang (05/07/2021 10:36)

Danh sách địa chỉ và thông tin liên lạc của Sở GTVT các tỉnh, thành phố để các đơn vị vận tải hàng hóa biết và chủ động liên hệ đăng ký (23/06/2021 09:41)

Thông báo số 152/TB-SGTVT ngày 14/06/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. (15/06/2021 15:11)

Công văn số 651/SGTVT-VP ngày 11/6/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v Không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch Covid-19 (11/06/2021 14:58)

xem tiếp