Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 923/SGTVT-VTPT&NL ngày 10 tháng 8 năm 2021 V/v Tuyên truyền người dân học, thi lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

11/08/2021 15:00

Công văn số 923/SGTVT-VTPT&NL ngày 10 tháng 8 năm 2021 V/v Tuyên truyền người dân học, thi lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Thông báo số 189/TB-SGTVT ngày 30/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (30/07/2021 10:38)

Thông báo số 174/TB-SGTVT ngày 14/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v.v Thông báo lịch làm việc của đồng chí Giám đốc Sở tại trung tâm hành chính công tỉnh (15/07/2021 11:19)

Thông báo số 169/TB-SGTVT ngày 05/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang Về việc phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Nậm Dịch Km44+150 đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177), tỉnh Hà Giang (05/07/2021 10:36)

Danh sách địa chỉ và thông tin liên lạc của Sở GTVT các tỉnh, thành phố để các đơn vị vận tải hàng hóa biết và chủ động liên hệ đăng ký (23/06/2021 09:41)

Thông báo số 152/TB-SGTVT ngày 14/06/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. (15/06/2021 15:11)

Công văn số 651/SGTVT-VP ngày 11/6/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v Không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch Covid-19 (11/06/2021 14:58)

Hội sách trực tuyến Quốc gia Chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 (22/04/2021 16:25)

Quyết định số 105/QĐ-SGTVT ngày 12/04/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến VTKCĐ bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh HG Qúy II năm 2021 (12/04/2021 14:07)

Quyết định số 89/QĐ-SGTVT ngày 30 tháng 03 năm 2021 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang. (31/03/2021 11:15)

Kế hoạch số 06/KH-SGTVT ngày 21/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2021. (22/01/2021 15:47)

xem tiếp