Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Hoạt động đào tạo - sát hạch

Gửi Email In trang Lưu
Kế hoạch số 70/KH-SGTVT ngày 06/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 8 năm 2021

07/08/2021 15:16

 Kế hoạch số 70/KH-SGTVT ngày 06/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 8 năm 2021. (Nội dung Kế hoạch xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Thông báo số 165/TB-SGTVT ngày 28/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v điều chỉnh Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2021. (30/06/2021 15:03)

Kế hoạch số 59/KH-SGTVT ngày 25/6/2021 của Sở GTVT Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2021 (25/06/2021 16:30)

Kế hoạch số 50/KH-SGTVT ngày 25/05/2021 của Sở giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 6 năm 2021. (25/05/2021 10:48)

Kế hoạch số 39/KH-SGTVT ngày 23/04/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v.v Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 5 năm 2021 (23/04/2021 14:36)

Kế hoạch số 28/KH-SGTVT ngày 23/03/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kế hoạch sát hạch tháng 4 năm 2021. (24/03/2021 07:49)

Kế hoạch số 19/KH-SGTVT ngày 22/02/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 03 năm 2021. (23/02/2021 10:04)

Thông báo số 13/TB-SGTVT ngày 15/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v điều chỉnh Kế hoạch sát hạch tháng 01 năm 2021. (15/01/2021 07:57)

Kế hoạch số 104/KH-SGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch sát hạch Tháng 01 năm 202 (22/12/2020 11:05)

Thông báo số 267/TB-SGTVT ngày 09/12/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v.v Bổ sung Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 12 năm 2020 (10/12/2020 15:21)

Kế hoạch số 88/KH-SGTVT ngày 19/10/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 11 năm 2020. (19/10/2020 16:11)

xem tiếp