Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 97/TB-SGTVT ngày 29/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

29/05/2020 14:10

Thông báo số 97/TB-SGTVT ngày 29/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

SGTVT

Tin khác

Thông báo số 92/TB-SGTVT ngày 22/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công. (22/05/2020 15:30)

Thông báo số 85/TB-SGTVT ngày 14/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. (15/05/2020 11:06)

Thông báo số 73/TB-SGTVT ngày 11/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công. (11/05/2020 13:41)

Thông báo số 70/TB-SGTVT ngày 04/05/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. (04/05/2020 15:19)

Thông báo số 45/TB-SGTVT ngày 12/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công : Hà Giang đi Bắc Giang và ngược lại. (13/03/2020 14:50)

Thông báo số 44/TB-SGTVT ngày 12/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công : Hà Giang đi Sa Pa (Lào Cai) và ngược lại. (13/03/2020 14:44)

Thông báo số 42/TB-SGTVT ngày 09/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Hà Giang đi Bắc Giang và ngược lại. (11/03/2020 11:10)

Thông báo số 41/TB-SGTVT ngày 06/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh: Hà Giang đi Sa Pa (Lào Cai) và ngược lại. (10/03/2020 14:07)

Thông báo số 33/TB-SGTVT ngày 25/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công: Hà Giang đi Quế Võ và ngược lại. (25/02/2020 16:42)

Thông báo số 29/TB-SGTVT ngày 19/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải HKLT: Hà Giang đi Bắc Ninh và ngược lại (21/02/2020 10:37)

xem tiếp