Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Hoạt động thanh tra- kiểm tra

Gửi Email In trang Lưu
Kế hoạch số 36/KH-SGTVT ngày 27/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về phục vụ vận tải hành khách và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động KDVTK dịp Lễ 30/4, 01/5/2020 trên địa bàn tỉnh

28/04/2020 10:26

 Kế hoạch số 36/KH-SGTVT ngày 27/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về phục vụ vận tải hành khách và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động KDVTK dịp Lễ 30/4, 01/5/2020 trên địa bàn tỉnh. (Nội dung Kế hoạch xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Quyết định số 38/QĐ-SGTVT ngày 12/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt đọng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (13/02/2020 08:00)

Công văn số 97/SGTVT-VTPT&NL ngày 07/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v phối hợp quản lý hoạt động vận tải khách đối với các xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (10/02/2020 21:02)

Quyết định số 17/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định vè tổ chức, quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô. (18/01/2020 10:32)

Công văn số 59/SGTVT-VTPT&NL ngày 16/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v rà soát thời hạn phù hiệu chạy xe của các phương tiện tham gia hoạt động kinh odanh vận tải. (18/01/2020 09:42)

Quyết định số 425/QĐ-SGTVT ngày 19/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô (22/11/2019 16:04)

Quyết định số 422/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định vè tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (16/11/2019 16:57)

Thông báo số 229/TB-SGTVT ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v không cấp phù hiệu cho xe vi phạm trong thời hạn 06 tháng. (08/11/2019 15:10)

Quyết định số 390/QĐ-SGTVT ngày 10/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (11/10/2019 08:04)

Quyết định số 384/QĐ-SGTVT ngày 04/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (06/10/2019 07:55)

Công văn số 753/SGTVT-VTPT&NL ngày 08/07/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phối hợp xử lý các phương tiện vi phạm trong việc chấp hành biểu đồ chạy xe tháng 5/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang. (09/07/2019 14:46)

xem tiếp