Thứ bảy, Ngày 31 Tháng 5 Năm 2020

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 65/TB-SGTVT ngày 21/04/2020 cảu Sở Giao thông vận tải Hà Giang về lịch trực ngày lế thứ 7, chủ nhật tháng năm 2020.

21/04/2020 15:44

 Thông báo số 65/TB-SGTVT ngày 21/04/2020 cảu Sở Giao thông vận tải Hà Giang về lịch trực ngày lế thứ 7, chủ nhật tháng năm 2020. (Nội dung thông báo xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Công văn số 955/UBND-NCPC ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Hà Giang V/v triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bố trí cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19. (01/04/2020 08:07)

Thông báo số 62/TB-SGTVT ngày 27/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về lịch trực ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 04/2020. (28/03/2020 10:46)

Thông báo số 35/TB-SGTVT ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Lịch trực ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 3 năm 2020. (27/02/2020 10:30)

Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (10/02/2020 20:47)

Thông báo số 25/TB-SGTVT ngày 05/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Thông báo tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (07/02/2020 08:48)

Công văn số 1463/SGTVT-VP ngày 20/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Đăng ký danh sách người phát ngôn của cơ quan Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang (22/01/2020 14:01)

Kế hoạch số 06/KH-SGTVT ngày 16/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. (18/01/2020 09:23)

Kế hoạch số 05/KH-SGTVT ngày 16/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020. (18/01/2020 08:51)

Kế hoạch 03/KH-SGTVT ngày 15/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020. (17/01/2020 13:55)

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (03/01/2020 08:29)

xem tiếp