Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 955/UBND-NCPC ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Hà Giang V/v triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bố trí cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

01/04/2020 08:07

 Công văn số 955/UBND-NCPC ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Hà Giang V/v triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bố trí cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Thông báo số 62/TB-SGTVT ngày 27/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về lịch trực ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 04/2020. (28/03/2020 10:46)

Thông báo số 35/TB-SGTVT ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Lịch trực ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 3 năm 2020. (27/02/2020 10:30)

Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (10/02/2020 20:47)

Thông báo số 25/TB-SGTVT ngày 05/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Thông báo tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (07/02/2020 08:48)

Công văn số 1463/SGTVT-VP ngày 20/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Đăng ký danh sách người phát ngôn của cơ quan Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang (22/01/2020 14:01)

Kế hoạch số 06/KH-SGTVT ngày 16/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. (18/01/2020 09:23)

Kế hoạch số 05/KH-SGTVT ngày 16/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020. (18/01/2020 08:51)

Kế hoạch 03/KH-SGTVT ngày 15/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020. (17/01/2020 13:55)

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (03/01/2020 08:29)

Đăng ký biểu trưng (logo) của hãng xe taxi Bảy Thảo (17/12/2019 08:28)

xem tiếp