Thứ tư, Ngày 3 Tháng 6 Năm 2020

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 35/TB-SGTVT ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Lịch trực ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 3 năm 2020.

27/02/2020 10:30

Thông báo số 35/TB-SGTVT ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Lịch trực ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 3 năm 2020. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (10/02/2020 20:47)

Thông báo số 25/TB-SGTVT ngày 05/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Thông báo tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (07/02/2020 08:48)

Công văn số 1463/SGTVT-VP ngày 20/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Đăng ký danh sách người phát ngôn của cơ quan Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang (22/01/2020 14:01)

Kế hoạch số 06/KH-SGTVT ngày 16/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. (18/01/2020 09:23)

Kế hoạch số 05/KH-SGTVT ngày 16/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020. (18/01/2020 08:51)

Kế hoạch 03/KH-SGTVT ngày 15/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020. (17/01/2020 13:55)

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (03/01/2020 08:29)

Đăng ký biểu trưng (logo) của hãng xe taxi Bảy Thảo (17/12/2019 08:28)

Kế hoạch số 90/KH-SGTVT ngày 05/09/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (06/09/2019 10:44)

Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc "tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong phổ biến Giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" (12/08/2019 08:14)

xem tiếp