Thứ bảy, Ngày 31 Tháng 5 Năm 2020

Hoạt động đào tạo - sát hạch

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số 36/TB-SGTVT ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang Về một số quy định liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ

27/02/2020 10:23

Thông báo số 36/TB-SGTVT ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang Về một số quy định liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

 

Sở GTVT

Tin khác

Kế hoạch số 12/KH-SGTVT ngày 19/12/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe tháng 3 năm 2020. (19/02/2020 16:07)

Công văn số 137/SGTVT-VTPT&N ngày 18/02/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v tăng cường công tác quản lý đào tạo lái xe trên địa bàn (19/02/2020 07:52)

Kế hoạch số 119/KH-SGTVT ngày 23/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch sát hạch tháng 01 năm 2020 (24/12/2019 08:45)

Kế hoạch số 113/KH-SGTVT ngày 21/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 12 năm 2019 (25/11/2019 15:54)

Thông báo số 225/TB-SGTVT -SGTVT ngày 20/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Điều chỉnh kế hoạch sát hạch tháng 11 năm 2019. (21/11/2019 16:16)

Kế hoạch số 106/KH-SGTVT ngày 22/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 11 năm 2019. (23/10/2019 15:39)

Kế hoạch số 93/KH-SGTVT ngày 23/9/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 10/2019. (24/09/2019 14:43)

Kế hoạch số 77/KH-SGTVT ngày 25/07/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 8/2019 (26/07/2019 11:10)

Kế hoạch số 59/KH-SGTVT ngày 19/06/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2019 (20/06/2019 08:28)

Kế hoạch số 108/TB-SGTVT ngày 24/05/2018 về việc Điều chỉnh kế hoạch tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 6.2019. (25/05/2019 16:35)

xem tiếp