Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hoạt động đào tạo - sát hạch

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 137/SGTVT-VTPT&N ngày 18/02/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v tăng cường công tác quản lý đào tạo lái xe trên địa bàn

19/02/2020 07:52

 Công văn số 137/SGTVT-VTPT&N ngày 18/02/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v tăng cường công tác quản lý đào tạo lái xe trên địa bàn. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Kế hoạch số 119/KH-SGTVT ngày 23/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch sát hạch tháng 01 năm 2020 (24/12/2019 08:45)

Kế hoạch số 113/KH-SGTVT ngày 21/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 12 năm 2019 (25/11/2019 15:54)

Thông báo số 225/TB-SGTVT -SGTVT ngày 20/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Điều chỉnh kế hoạch sát hạch tháng 11 năm 2019. (21/11/2019 16:16)

Kế hoạch số 106/KH-SGTVT ngày 22/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 11 năm 2019. (23/10/2019 15:39)

Kế hoạch số 93/KH-SGTVT ngày 23/9/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 10/2019. (24/09/2019 14:43)

Kế hoạch số 77/KH-SGTVT ngày 25/07/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 8/2019 (26/07/2019 11:10)

Kế hoạch số 59/KH-SGTVT ngày 19/06/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2019 (20/06/2019 08:28)

Kế hoạch số 108/TB-SGTVT ngày 24/05/2018 về việc Điều chỉnh kế hoạch tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 6.2019. (25/05/2019 16:35)

Kế Hoạch số 58/KH-SGTVT ngày 22/05/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 6 năm 2019. (23/05/2019 14:35)

Công văn số 534/SGTVT-VTPT&NL ngày 13/05/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v quản lý chặt chẽ công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (14/05/2019 08:41)

xem tiếp