Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
Nghị quyết Quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

15/07/2017 16:31

 Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Nội dung Nghị quyết xem tại đây)

Sở GTVT Hà Giang

Tin khác

QĐ: Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện KT-XH khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang (11/05/2017 16:20)

xem tiếp