Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
QĐ: Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện KT-XH khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

11/05/2017 16:20

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 05 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện KT-XH khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Nội dung Quyết định xem tại đây)

Sở GTVT Hà Giang