Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định số: 1059/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

28/06/2017 14:44

 Quyết định số: 1059/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang. (Nội dung Quyết định xem và tải tại đây)

Văn Phòng Sở GTVT

Tin khác

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hà Giang (02/03/2017 10:09)

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố chuẩn hóa danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân nhân cấp xã tỉnh Hà Giang. (30/12/2016 10:30)

xem tiếp